/
/KuipersBazuin

 

Wij zijn verhuisd !

Ons nieuwe adres is Verlengde Hereweg 182 te 9722 AM Groningen.

Ook bij ons nieuwe kantoor hebben wij een eigen parkeerterrein waarvan cliënten gratis gebruik kunnen maken.

KuipersBazuin notariaat

Verlengde Hereweg 182

9722 AM Groningen

050-312 26 42

info@kuipersbazuin.nl

 

Huwelijk en partnerschap

In de wet is vastgelegd welke regels gelden voor mensen die met elkaar trouwen of met elkaar een geregistreerd partnerschap aangaan. Die wettelijke regels gaan voor een belangrijk deel over de rechten en plichten tussen beide echtgenoten/geregistreerde partners en over de vermogens van de echtgenoten/geregistreerde partners. Zo geldt de regel dat wanneer mensen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan, zij gezamenlijk gerechtigd worden tot elkaars bezittingen en ook gezamenlijk als het ware elkaars schulden overnemen: de algehele gemeenschap van goederen.

Bij huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, die door de notaris worden opgemaakt, kan worden afgeweken van de wettelijke regelingen en kunt u heel veel zaken naar eigen inzicht regelen.