/
/KuipersBazuin

 

Wij zijn verhuisd !

Ons nieuwe adres is Verlengde Hereweg 182 te 9722 AM Groningen.

Ook bij ons nieuwe kantoor hebben wij een eigen parkeerterrein waarvan cliënten gratis gebruik kunnen maken.

KuipersBazuin notariaat

Verlengde Hereweg 182

9722 AM Groningen

050-312 26 42

info@kuipersbazuin.nl

 

Testament

In de wet is geregeld wie van u erft wanneer u overlijdt. In het algemeen zijn dat in eerste instantie een echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen en eventueel verdere afstammelingen en als die allemaal niet zouden erven, de ouders en (half)broers en (half)zusters en eventueel hun afstammelingen. Wanneer ook deze personen niet zouden erven, wijst de wet weer verdere familieleden als erfgenamen aan.

Voor het geval u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u heeft ook kinderen, dan bepaalt de wet dat uw gehele vermogen bij uw overlijden toebehoort aan uw echtgenoot/geregistreerd partner en dat uw kinderen pas iets ontvangen bij het overlijden van de langstlevende.

Al deze wettelijke regelingen kunt u voor een belangrijk deel in een door de notaris opgemaakt testament aanvullen of terzijde schuiven en vervangen door een regeling naar eigen keuze.

Omdat degene die precies kan zeggen hoe hij het heeft bedoeld na zijn overlijden, er nu juist niet meer is, is het van groot belang dat het testament op vakkundige manier wordt opgesteld. Om dit ook nog tegen concurrerende tarieven te kunnen doen is ervaring en vakkennis vereist. Beide zijn op ons kantoor aanwezig.